Els nostres serveis judicials

Àrea jurídica

 • Separacions i divorcis, contenciosos davant Jutjat i de mutu acord evitant judicis i despeses.
 • Modificació de sentències! (Recordi que en molts casos una sentència es pot modificar)
 • Reclamació de pensions d’aliments dels fills (Sap quan i com es pot reclamar al Jutge el pagament de les pensions? )
 • Reclamació de drets per ruptura de parella de fet heterosexual i homosexual.
 • Règim de visites per el pare/mare que no conviu amb els fills.
 • Guarda i custodia dels fills menors d’edat.
 • Drets dels avis vers els nets.
 • Reclamacions d’indemnitzacions per accidents de trànsit cotxe/moto/bicicleta/camió i provocats per objectes i animals, lesions provocades en establiments mercantils, botigues, supermercats, etc.
 • Reclamacions d’indemnitzacions per accidents d’ abordatge entre: barques, iots, velers, surfistes, skysurfistes, pesquers, etc.
 • Delictes contra la Seguretat del Trànsit, Alcoholèmies, etc.
 • Exercici d’accions d’acusació i defensa penal en Judicis de Faltes i Delictes.
 • Dret del menor. (Què li pot succeir al seu fill menor en un procés penal?)
 • Contractes d’arrendament d’habitatge, locals, etc.
 • Contractes de compravenda.
 • Reclamacions de quantitat – morositat. (Quants mesos fa que no cobra el lloguer?)
 • Indemnitzacions per desperfectes.
 • Desnonament (per manca de pagament del lloguer també es pot demanar al Jutge que l’arrendatari abandoni l’habitatge)
 • Indemnitzacions / Reclamacions per responsabilitat dels constructor i promotors en la construcció per desperfectes, esquerdes, goteres, etc.
 • Reclamacions de dret de pas, llums i vistes.
 • Acomiadaments, indemnitzacions per fi de contracte, reclamacions de sou, etc
 • Constitució de societats.
 • Reclamacions de quantitat – morositat – (manca de pagament de factures, lletres, xecs i pagarés)
 • Transaccions i acords extrajudicials.
 • Gestions de constitució de Societats, davant l’ Agència Tributaria , Registre Mercantil, etc.
 • Per els casos en que s’hagi d’interposar les accions judicial corresponents, comptem amb un gran equip de Procuradors de Figueres i Girona, que col·laboren amb el nostre Bufet Jurídic, i intervenen davant dels Jutjats i Tribunals, donant un servei d’acompanyament integral al client juntament amb Advocat, tant des del punt de vista de la tècnica jurídica com humà, per poder minimitzar així l’impacte personal que la majoria d’ocasions pot suposar-li a una persona no familiaritzada, participar en un judici.

Àrea de gestió jurídica administrativa

El Despatx compte amb una àrea de gestió administrativa que realitza tot tipus de gestions extrajudicials i actuacions administratives per a resoldre problemes sense arribar als Jutjats.

Presentació i seguiment dels següents expedients:

 • Gestió de pensions per a viudes, orfes, jubilacions, etc.
 • Gestió conta cobraments indeguts, gestions cadastrals, etc.
 • Permís de residència.
 • Permís de residència i treball.
 • Re-agrupació familiar.
 • Targeta comunitària.
 • Cèdula de inscripció.
 • Explusions.
 • Recursos administratius i judicials contra denegacions i expulsions.
972 503 516