Col·lectiu LGTBIQ +

Dissolucions de parelles homosexuals i matrimonis estrangers

La diversitat és el signe del nostre temps: pluralitat d’amors, diversitat de parelles i tanmateix de separacions de parelles entre el col·lectiu LGBTIQ+, (separacions i divorcis en cas d’haver contret matrimoni civil entre parelles de gais i lesbianes,..) trobant-nos també amb divorcis de matrimonis formats per parelles de diversa nacionalitat i religió.

Avui en dia la globalització també la tenim present en els matrimonis i en les parelles existents a Catalunya, on totes dues parts poden ser d’un país diferent amb lleis i normatives que regulen el divorci de forma diferent i segons sota quina religió es va contraure matrimoni, per tant cal està ben informats abans d’iniciar qualsevol tràmit si opten per divorciar-se a Catalunya.

També la lluita per la igualtat sense tenir en compte l’orientació sexual de la persona, fa que des de l’aprovació del matrimoni homosexual i de la seva constitució com a parella de fet, tinguin les mateixes obligacions matrimonial, filials, drets hereditaris i per tant també s’aplica la mateixa llei per poder dissoldre els matrimonis o la constitució de la parella que van fer en el seu dia.

Per tant els divorcis i separacions de parelles homosexuals queden regulades tal com hem explicat en l’apartat anterior, mitjançant un conveni regulador, per tant per la Via d’Acord fent especial èmfasi en el desequilibri patrimonial degut al trencament de la parella, i en cas de ser infructuosa la negociació, presentant l’oportuna demanda Via Judicial.

Estem la seva disposició en tot moment, treballant amb sentit comú, discrecionalitat i rapidesa, conjuntament amb el nostra equip de professionals (procurador, pèrit taxador, psicòleg infantil, investigador privat, i un gestor comptable) per garantir l’èxit que desitja.

972 503 516