Falgàs el bufet d'advocats que estàs buscant​

COVID-19. Garantim totes les mesures imposades pel COVID-19 al despatx per a la seva tranquil·litat per realitzar les visites al despatx o si ho prefereix per vídeo – trucada.

  • Novetat !!!   Decret Llei 16/2020  permet fins el dia  20 de setembre  de 2020, demanar en caràcter d’urgència;   
    1.-  que es compensin els dies de regim de visites/custodia dels fills que el pare/mare no ha pogut disfrutar degut a la COVID-19.   
    2.- Que es pugui  modificar la pensió d’aliments pels fills degut a la reducció d’ingressos per la COVID-19.

Bufet jurídic Falgàs, despatx ubicat a Figueres, l’ajuda amb l’assessoria jurídica en Dret de família, penal, accidents, laboral, mercantil, i Dret civil nacional.

Oferim al client, sempre que sigui possible, negociant i a través de mediació, una solució extrajudicial al client per reduir despeses i temps. Per al cas que calgui interposar les accions judicials comptem amb experts professionals, que al costat de l’equip de procuradors que col·labora amb el despatx, intervenen davant jutjats i tribunals prestant un servei confidencial, ràpid, eficaç i d’acompanyament integral a client.

+34 651904495

Demani visita ara

Pressupostos gratuïts i facilitats de pagament.

Bufet jurídic Falgàs, despatx ubicat a Figueres, l’ajuda amb l’assessoria jurídica en Dret de família, penal, accidents, laboral, mercantil, estrangeria i Dret civil nacional, intentant oferir al client, sempre que sigui possible, una solució extrajudicial al client per reduir despeses i temps.

Per el cas que calgui interposar les accions judicials corresponents contem amb els professionals, que juntament amb l’equip de procuradors que col·labora amb el despatx, intervenen davant dels jutjats i tribunals prestant un servei d’acompanyament integral al client, tant des del punt de vista de la tècnica jurídica com humà per afrontar l’impacte personal que en la majoria de les ocasions suposa un plet si la persona no està familiaritzada.

Els nostres serveis jurídics

Tots els nostres serveis es presten amb estricta subjecció a criteris deontològics i controls de qualitat, i estan garantits mitjançant pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil professional.

972 503 516