Falgàs el bufet d'advocats que estàs buscant​

Bufet jurídic Falgàs, despatx ubicat a Figueres, l’ajuda amb l’assessoria jurídica en Dret de família, penal, accidents, laboral, mercantil, estrangeria i Dret civil nacional, intentant oferir al client, sempre que sigui possible, una solució extrajudicial al client per reduir despeses i temps.

Per el cas que calgui interposar les accions judicials corresponents contem amb els professionals, que juntament amb l’equip de procuradors que col·labora amb el despatx, intervenen davant dels jutjats i tribunals prestant un servei d’acompanyament integral al client, tant des del punt de vista de la tècnica jurídica com humà per afrontar l’impacte personal que en la majoria de les ocasions suposa un plet si la persona no està familiaritzada.

Els nostres serveis jurídics

Tots els nostres serveis es presten amb estricta subjecció a criteris deontològics i controls de qualitat, i estan garantits mitjançant pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil professional.

972 503 516