BUFET   JURIDIC   FALGÀS

           tornar 

 

PRESENTACIÓ - PRESENTACIÓN 

BUFET JURÍDIC FALGÀS,  es troba ubicat a la ciutat de Figueres, a l'inici del carrer Dels Fossos, núm. 2, 1r., cantonada Plaça de l'escorxador. 

El Despatx presta assessoría jurídica en Dret de família, penal, accidents, labora, mercantil, estranjería  i Dret civil nacional, intentant oferir al client, sempre que sigui possible, una solució extrajudicial al client per a reducir despeses i temps.

En el cas de que s'hagui d'interposar accions judicials corresponents tenim els Profesionals, que juntament amb l'equip de professionals enomenats -Procuradors- que col.laboren amb el despatx, intervenen davant dels jutjats i tribunals prestant un servei d'acompanyament integral al client, tant des del punt de vista de la técnica jurídica com humana per fer front a l'impacte personal que en la majoría de les ocasions suposa un plet a la persona que no hi està familiaritzada. 

Figueres, és la ciutat que té com a partit judicial la frontera amb França (La Jonquera), provincia de Girona. 

EL NOSTRA DESPATX OFEREIX AL SEUS CLIENTS:

 • Clarificació de dubtes
 • Solucions efectives
 • Idees per a  optimitzar la compra o venta de propietats
 • Absoluta confidencialitat
 • Informació detallada i  puntual del seu cas
 • Dinamisme i qualitat de servei
 • El compromís de no defraudar la seva confiança
 • Acurada atenció personalitzada amb facilitat d' idiomes: català, castellà, francès, inglès  i  alemany. 

Tots els nostres serveis  es prestan amb estricta subjecció a criteris deontológics i controls de qualitat i estan garantitzatsmitjançant pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil professional. 

BUFET JURÍDIC FALGÀS,  se encuentra ubicado en la ciudad de Figueres, al inicio de la calle Dels Fossos, nº 2, 1º,  esquina Plaza del escorxador.    

El Despacho da asesoría jurídica en Derecho de familia,  penal, accidentes, laboral, mercantil, extranjería  y Derecho civil nacional, intentando ofrecer siempre que sea posible al cliente una solución extrajudicial para reducir gastos y tiempo.

Para el caso de que haya que interponer las acciones judiciales correspondientes contamos con  los profesionales,  que junto al equipo de procuradores que colabora con el despacho,  intervienen ante juzgados y tribunales prestando un servicio de acompañamiento integral al cliente, tanto desde el punto de vista de la técnica jurídica como humano para afrontar el impacto personal que en la mayoría de las ocasiones supone un pleito si la persona  no está familiarizada. 

Figueres es la ciudad cuyo partido judicial hace frontera con Francia (La Jonquera), provincia de Girona.

Nuestro despacho ofrece a sus clientes:

 • Clarificación de dudas
 • Soluciones efectivas
 • Ideas para optimizar la compra o venta de propiedades
 • Absoluta confidencialidad
 • Información detallada y puntual de su caso
 • Dinamismo y calidad de servicio
 • El compromiso de no defraudar su confianza
 • Esmerada atención personalizada con facilidad de idiomas: catalán, español, francés, inglés y alemán.

Todos nuestros servicios se prestan con estricta sujeción a criterios  deontológicos y controles de calidad, y están garantizados mediante pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional.

       

FALGÀS. Bufet Jurídic.  C/ dels Fossos, 2, 1º .  17600 - FIGUERES. (GIRONA) SP       Tel (+34)  972  50.35.16    Fax. (+34)  972 508 142   Tel mòbil: 651 904495