Divorcis en un tribunal

Via judicial

Litigar mediante una demanda judicial

Mentre que la resolució alternativa de conflictes (conveni regulador) pot resoldre certs problemes matrimonials i domèstics, hi ha circumstàncies concretes en què cal lluitar litigant als jutjats en un contenciós de divorci en pro dels interessos del client.

Ens avalen anys d’experiència en judicis de divorci i en dret de família.

Àrees legals que acompanyen el divorci i que sovint requereixen litigis inclouen divisió del patrimoni matrimonial, custodia compartida o atribuïda a un únic progenitor, manutenció dels fills, del cònjuge de manteniment (pensió) i els drets de visita, entre altres

Sovint sorgeixen problemes financers complexos durant el divorci i l’experiència ens ha demostrat la importància incalculable de litigar en nom dels nostres clients.

La importància d’una demanda de mesures provisionals prèvies a la demanda de dissolució matrimonial o de la parella de fet, és vital quan parlem de falta d’acostament de postures entre les parts per obtenir un divorci de mutu acord.

Una bona estratègia, col·laboració conjunta amb advocat i client durant tot el procés i el grup de professionals que ens acompanyen segons les necessitats del client (procurador, pèrit immobiliari, gestor comptable, psicòleg infantil i de ser necessari i també un investigador privat), ens avala l’èxit en els jutjats.

En tot divorci tenim 3 grans parts a discutir:

  • La dissolució del matrimoni: quins jutjats són competents, nacionalitat dels cònjuges, – si cal aplicat “Dret Internacional” – ciutat on va tenir lloc el matrimoni, si es van atorgar capítols matrimonials.
  • La regulació de les mesures parentals: Pla de parentalitat; què és la pàtria potestat, la guarda i custodia dels fils en comú, individual o compartida, quin règim de visites s’aplica, quina pensió d’aliments es fixe, què són les despeses extraordinàries i qui les paga.

Quina de les parts (pare/mare), té dret a una pensió o a la compensació econòmica, o a continuar vivint al domicili familiar?

  • La dissolució del règim matrimonial: llei aplicable, determinar quin règim econòmic regula les relacions patrimonials dels cònjuges segons si existeixen o no capítols matrimonials i el veïnatge civil, quins béns el constitueixen, i com es determina la partició.

I si us pregunteu, quins drets té la meva parella sobre la casa de la meva propietat, i si li haig de pagar pensió si no estem casats? I què passa amb la hipoteca que estic pagant jo de la casa que va a nom dels dos, i amb els comptes bancaris, i els vehicles?, …

Totes aquestes i moltes més preguntes cal resoldre abans de d’iniciar el procés judicial.

972 503 516