Accidents

Que Hem de fer en cas de veure’ns implicats en un accident de trànsit? Ha rebut un cop per darrere?

El més probable és que com a mínim hagi patit una fuetada cervical, i que ha de fer per reclamar la indemnització per la lesió? I pels danys materials del cotxe? I si ha patit la lesió només la seva acompanyant, que ha de fer?

Llegiu detingudament la següent informació iposeu-vos en contacte amb el despatx. L’ajudarem amb tots els tràmits.

Ha tingut un accident de trànsit?

En primer lloc

Si es veu involucrat en un accident de trànsit com a conductor, un cop superat el sobresalt inicial, tracti d’arribar a un acord amb l’altre conductor implicat per emplenar el comunicat amistós d’accident’ que faciliten les companyies d’assegurances.

En aquest document es consignen les dades de les parts, del vehicle i de les respectives assegurances d’accident, així com els danys que ha patit cada automòbil; ha de ser signat pels conductors afectats per l’accident. Seran les companyies d’assegurances les que s’encarreguin de la reparació dels danys que, si escau, hagin pogut patir els vehicles.

Aquest primer pas només serà factible si hi ha bona voluntat entre les parts, si per contra, es presenta un enfrontament directe o una manca d’acord respecte a les causes de l’accident, aviseu la Policia Local o als MMEE – Mossos d’Esquadra ( tel: 088) perquè es presentin immediatament; procedeixi de la mateixa manera si els danys materials són d’especial rellevància o si cal lamentar danys personals.

Els agents que es desplacen al lloc de l’accident elaboraran el corresponent ‘atestat‘. Aquest document constituirà una prova fonamental per a determinar qui ha estat el responsable de l’accident i reclamar la reparació dels danys soferts a les companyies d’assegurances, bé de forma extrajudicial, bé iniciant les corresponents accions legals.

En segon lloc

Si el responsable o l’altre conductor implicat en l’accident de circulació nega la seva col·laboració, prengui nota de totes aquelles dades que puguin servir per identificar-lo, de la matrícula, dels testimonis que hagin presenciat l’accident … etc.

Si vostè o qualsevol dels viatgers han patit lesions, sol·liciti que en els parts d’assistència mèdica figuri que aquests danys s’han produït com a conseqüència d’un accident de circulació. Aquests parts constituiran així una bona prova dels danys que ha patit a l’hora de reclamar la seva compensació a la companyia d’assegurances.

En tercer lloc

De “part” a la companyia d’assegurances que s’ha produït l’accident de trànsit; per això tindrà un termini de 7 dies.

972 503 516