BUFET   JURIDIC   FALGÀS

 

SERVEIS /  ESPECIALITAS

 I.  ÀREA JURÍDICA  

FAMÍLIA
Separacions i divorcis, contenciosos  davant Jutjat i  de mutu acord evitant judicis i despeses.
Modificació de sentències !  (recordi que en molts casos una sentència es pot modificar)
Reclamació de pensions d' aliments dels fills.  (Sap quan i com es pot reclamar al Jutge el pagament de les pensions? )
Reclamació de drets per ruptura de parella de fet hetero i homosexual.
Règim de visites per el pare/mare que no conviu amb els fills. 
Guarda i custodia  dels fills menors d'edat. 
Drets dels avis vers els nets. 

 

ACCIDENTS / INDEMNITZACIONS
Reclamacions d'indemnitzacions per accidents de trànsit cotxe/moto/bicicleta/camió i  provocats per objectes i animals, lesions provocades en establiments mercantils, botigues, supermercats,etc.
Reclamacions d'indemnitzacions per accidents d' abordatge entre: barques, iots, velers, surfistes, skysurfistes, pesquers, etc.
Delictes contra la Seguretat del Trànsit, Alcoholemies,etc.

 

PENAL

Exercici d'accions d' acusació i defensa penal en Judicis de Faltes i Delictes.
Dret del menor. (Què li pot succeir al seu fill menor en un procès penal?)

 

IMMOBILIARI
Contractes d'arrendamen de vivenda, locals, etc.
Contractes de compravenda.
Reclamacions de quantitat – morositat. (Quants mesos fa que no cobra el lloguer?
Indemnitzacions per desperfectes.
Desnonament (per manca de pagament del lloguer també es pot demanar al Jutge que l'arrendatari abandoni la vivenda)
Indemnitzacions / Reclamacions per responsabilitat dels constructor i promotors en la construcció per desperfectes, esquerdes, goteres, etc.
Reclamacions de dret de pas, llums i vistes.
 

MERCANTIL/ LABORAL

Acomiadamets, indemnitzacions per fi de contracte, reclamacions de sou, etc
Constitució de Societats.
Reclamacions de quantitat - morositat - (manca de pagament de factures, lletres, xecs i pagarès)
Transaccions i acords extrajudicials.
Gestións de constitució de Societats, davant l' Agència Tributaria , Registre Mercantil, etc.
  • Per els casos en que s'hagui d'interposar les accions judicial corrsponents, comptem amb un gran equip de Procurados de Figueres i Girona, que col.laboren amb el nostre Bufet Jurídic, i intervenen davant dels Jutjats i Tribunals, donant un servei d'acompanyament integral al client juntamnet amb Advocat, tant des del punt de vista de la tècnica jurídica com humà, per poder minimitzar així l'impacte personal que la majoría d'ocasions pot suposar-li a una persona no familiaritzada, participar en un judici.
 

II ÀREA DE GESTIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA

El Despatx compte amb una àrea de gestiò administrativa que realitza tot tipos de gestions extrajudicials i actuacions administratives per a resoldre problemes sense arribar als Jutjats.
Presentació i seguiment dels següents expedients:

SEGURETAT SOCIAL / HISENDA

Gestió de pensions per a viudes, orfes, jubilacions, etc 

Gestió conta cobraments indeguts, gestions cadastrals, etc.

 

ESTRANGERIA - PERMISOS DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Permís de residència.

Permís de residència i treball.

Re-agrupació familiar.

Tarjeta comunitària.

Cédula de inscripción.

Expulsions.

Recurss administratius i judicials contra denegacions i expulsions.

 

tornar

 

FALGÀS. Bufet Jurídic.  C/ dels Fossos, 2, 1º .  17600 - FIGUERES. (GIRONA) SP       Tel (+34)  972 50.35.16   Fax. (+34)  972 508 142   Tel mòbil: 651 904495